Do ŚDM w Panamie pozostało:

dzien matki ziemi

 

22 kwietnia, Światowy Dzień Ziemi, jest dla każdego bardzo ważną datą, gdyż jednoczy nas jako braci. Nie jest ważne to, z jakiego kraju jesteśmy, jakie jest nasze wyznanie - tego dnia mamy coś wspólnego – troskę o naszą ukochaną ziemię.

Wyzwań, by ją chronić, jest wiele i papież Franciszek w swojej encyklice „Laudato Si” zaprasza nas do troski o nasz „wspólny dom”. Jest to wołanie, które pochodzi sprzed wieków. Święci, tacy jak św. Franciszek z Asyżu - patron ekologii, wzywał do tego, by ten dom strzec, kochać i chronić jako dar dla całej ludzkości.

Święty Franciszek mówił: „Pamiętaj, że kiedy opuścisz ziemię, nie będziesz mógł zabrać ze sobą nic, co dostałeś, tylko to, co dałeś”. My, młodzi mamy wiele wyzwań i jednym z nich jest to, by być „młodzieżą ekologiczną”. Chcemy zaprosić Cię więc do refleksji nad ośmioma słowami lub też koncepcjami z encykliki „Laudato Si”, aby poszerzyć spojrzenie na troskę o nasz „wspólny dom”. Bóg ufa nam; aby nasza młodzież była przykładem dla społeczeństwa z całego świata.

Nie bójmy się być pozytywną zmianą dla tej ziemi, która wręcz prosi o naszą miłość.

 

  1. Wspólny dom.

„Nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy los. Ta siostra protestuje z powodu zła, które czynimy poprzez nieodpowiedzialne nadużywanie dóbr, które Bóg w niej umieścił. Pomiędzy biednymi, opuszczonymi i poniewieranymi jest nasza uciskana i niszczona ziemia.”

Do czego odnosi się papież, kiedy mówi o „wspólnym domu?

Mówi o naszej planecie Ziemi. Interesujące jest spostrzeżenie, że termin „siostra” od razu przynosi nam na myśl kantyk „Pieśń słoneczna” świętego Franciszka, którym inspirował się Papież.

 

  1. Grzech.

„Zbrodnia przeciwko naturze jest zbrodnią przeciwko nam samym i grzechem przeciwko Bogu”.

Ziemia, nasz dom, wydaje się coraz bardziej przekształcać w wielkie wysypisko śmieci. Nie jesteśmy Bogiem, a ziemia, która była przed nami, została nam dana. Ziemia, woda i góry są wyrazem czułości Boga.

 

  1. Woda

„Dostęp do wody pitnej jest nieodzownym prawem człowieka, prawem podstawowym i uniwersalnym, ponieważ decyduje o przetrwaniu ludzi i to przekształca je w warunek do wypełnienia innych praw człowieka”

Czy dostęp do wody jest prawem gwarantowanym?

„Prawo do wody” to według Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, szersze znaczenie prawa do życia, które uznaje się jako środek dla niego niezbędny.

 

  1. Biedni.

„Degradacja środowiska naturalnego i społecznego wyrządza szkodę najsłabszym na naszej planecie. Prawdziwe podejście ekologiczne przekształca się w podejście społeczne, zatem formuje ideę sprawiedliwości w dyskusjach na temat środowiska naturalnego.”

Ile jest właściwie biednych na świecie?

Według Banku Światowego (BŚ), ponad miliard osób żyje za mniej niż jednego dolara dziennie.

 

  1. Zwierzęta.

„Okrucieństwo wobec innych stworzeń na tym świecie zawsze, w jakiś sposób, kończy się refleksją nad traktowaniem przez nas pozostałych istnień ludzkich. Mamy jedno serce i ta sama nędza, która prowadzi do maltretowania zwierzęcia, nie będzie zwlekać z ujawieniem się w relacjach międzyludzkich. Eksperymenty na zwierzętach są tylko wtedy legalne, kiedy utrzymuje się je w obrębie rozsądnych granic i gdy przyczyniają się do ochrony lub ratowania ludzkiego życia”

Czy Kościół ma także na sercu ratowanie zwierząt?

Tak, Papież Franciszek w encyklice przypomina: „katechizm nakazuje szacunek dla integralności stworzenia.” Zatem także życie zwierząt i roślin ma wartość, którą należy chronić.

 

  1. Aborcja.

„Nie da się pogodzić ochrony środowiska z usprawiedliwianiem dla aborcji. Jest niemożliwe nauczanie o przyjmowaniu najsłabszych otaczających nas istnień, kiedy nie ochrania się embriona, nawet jeśli jego przyjście niesie za sobą niedostatek i trudności.”

Papież również powiedział „nie” eksperymentom na żywych embrionach ludzkich.

Do kogo zwraca się Papież?

Kościół sprzeciwia się przerywaniu ciąży. W tym wypadku Franciszek podkreśla niespójność niektórych ekologów, którzy bronią środowiska naturalnego, ale już nie życia ludzkiego.

 

  1. Korupcja.

„Przewidywanie wpływu inicjatyw i projektów biznesowych na środowisko naturalne, wymaga przejrzystych, poddanych dialogowi procesów politycznych. Korupcja, która ukrywa prawdziwy wpływ projektów na środowisko - w zamian za przysługi, często prowadzi do dwuznacznych porozumień, które pomijają obowiązek informowania i wywoływania dogłębnej dyskusji”

Zatem łapówki niszczą środowisko naturalne?

Oczywiście, łapówki są niebezpieczne dla planety. Podejmując decyzję, trzeba z pełną przejrzystością kalkulować jej skutki dla środowiska naturalnego, niezależnie od prywatnych korzyści.

 

  1. Style życia.

„Świadomość powagi kryzysu kulturalnego i ekologicznego musi przełożyć się na nowe przyzwyczajenia.” Wychowywanie do odpowiedzialności za środowisko nazywa się „wezwaniem do tworzenia ekologicznej świadomości obywatelskiej”.

Wstrzemięźliwość, życie wolne i świadome, wyzwalają. Jest możliwe: potrzebować niewiele i żyć lepiej. „Wprowadzenie zdrowych relacji ze stworzeniem powinno być owocem głębokiego „nawrócenia ekologicznego”.

 

Co możemy robić w życiu codziennym?

Zaufać radzie Papieża. W encyklice Franciszek proponuje wiernym drogę duchowej ekologii.

Mamy bardzo wiele wyzwań, ale jesteśmy młodzieżą Papieża, zatem z Bożą pomocą będziemy mogli wprowadzać zmiany na naszej ziemi. Dalej, młodzi! To moment, aby zatroszczyć się o nasz „wspólny dom”.

To my jesteśmy pierwszymi zainteresowanymi pozostawieniem naszej planety jako nadającej się do zamieszkania przez ludzi, którzy przyjdą po nas. - Papież Franciszek

 

Źródło:panama2019.pa/tłum.: JM, z pomocą polskiej wersji encykliki „Laudato Si”

Gantry 5