Do ŚDM w Panamie pozostało:

 

pp

W naszym Kościele mamy to szczęście, że możemy czerpać z życiowego doświadczenia wielu osób, które uczą nas jak się zbliżyć do Boga. Widoczne jest to chociażby poprzez fakt, że my, młodzi mamy przyjaciela, który przykładem swojego życia i cnót pokazał nam drogę do osiągnięcia pełni młodości. Święty Jan Bosco urodził się w Becchi (1815), a zmarł w Turynie (1888).

Był założycielem Towarzystwa Salezjańskiego, Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych oraz ojcem dzisiejszej Rodziny Salezjańskiej. Ksiądz Bosko, święty zafascynowany Bogiem i szczególnie miłujący Matkę Bożą, kapłan, który kochał biednych, wyjątkowy pedagog, który poprzez swoją pracę troszczył się o edukację oraz godne warunki życia dzieci i młodzieży. Jest on świętym, który uczy nas, że młodość stanowi niezwykłą wartość w każdym z jej wymiarów.

Nasz umiłowany papież Franciszek, w dwusetną rocznicę urodzin świętego Jana Bosko, powiedział: „Ksiądz Bosko zaświadcza, że chrześcijaństwo jest źródłem szczęścia, ponieważ jest Ewangelią miłości”. Jego poprzednik, emerytowany papież Benedykt XVI, mówił natomiast: „Był to święty, którym kierowała tylko jedna pasja, a była nią «chwała Boża i zbawienie dusz»”.

Święty Jan Bosko jest przykładem dla młodzieży, dla Kościoła i dla społeczeństwa. Jego przesłanie wciąż jest aktualne i porusza serca tych, którzy przyjęli jego wezwanie by zaufać młodym, by za nich się modlić, a następnie zachęcać ich do pójścia pod prąd. Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) to cenna okazja, abyśmy jako młodzi ludzie poznali się nawzajem, abyśmy porzucili nasz komfort, wygodę i nauczyli się, że nie idziemy sami, że powinniśmy patrzeć dalej, abyśmy zobaczyli to, że inni mnie potrzebują, i że ja potrzebuję moich braci, moich przyjaciół, także tych młodych mieszkających w innych krajach, aby jak nam mówi papież Franciszek „zejść z kanapy”, kochać i uczyć się bycia solidarnym. To przygoda pełna marzeń, nadziei, wątpliwości, walk i radości. Już od dziś możesz się przygotować do tego wydarzenia, a święty Jan Bosko będzie twoim towarzyszem, który będzie walczył razem z tobą, pomagając stawiać czoło każdej trudności, którą spotkasz na twojej drodze.

  1. Radosny. „Bądź radosny, ale niech to będzie radość szczera”

Ksiądz Bosko ma misję powierzoną mu przez Boga: utworzyć Zgromadzenie Salezjańskie. Jak on to zrealizuje? Modlitwą? Z pewnością tak, ale sama modlitwa nie wystarczy. Rozumem, pobożnością i miłością? Bez wątpienia, ale to też nie wystarczy. Nauką i pracą? To też nie wystarczy. Jan Bosko do tego wszystkiego dodaje „oliwy”, która oprócz podnoszenia wartości pozostałych składników, ostatecznie czyni możliwą realizację tego wielkiego przedsięwzięcia dla młodych. Tą oliwą jest radość, a owocem życia księdza Bosco jest święty Domingo Savio, który mówił nam: „Bądź zawsze radosny!” Podczas twojej pielgrzymki do Panamy 2019 będziesz musiał pokonać wiele trudności, ale niech nigdy nie zabraknie Ci uśmiechu i radości.

  1. Solidarny. „Kto pracuje dla zbawienia dusz, ocali także swoją”

Ksiądz Bosko był w bliskich relacjach z osobami, które go otaczały. Pomagał im wytrwać w ich drodze do Boga, pomimo zmęczenia i trudu. Jego życie świadczyło, że nigdy nie utracił wiary w młodych ludzi. Pomimo, że był krytykowany, zawsze pozostawał solidarny z młodzieżą. Jeżeli podczas twojej pielgrzymki spotkasz dusze, które potrzebują Boga, pomóż im, i nie miej wątpliwości, że w ten sposób przeżyjesz najlepszą drogę do Panamy 2019.

  1. Miłość do Maryi. „W niebie zostaniemy mile zaskoczeni mogąc poznać wszystko to, co Maryja Wspomożycielka Wiernych uczyniła dla nas na ziemi.”

W życiu księdza Bosko, Maryja Wspomożycielka Wiernych była ważnym filarem, pomagającym w realizacji powierzonej mu przez Boga misji. W Maryi, ksiądz Bosko odnalazł matkę i towarzyszkę jego drogi. Jest wiele historii, które ksiądz Bosko opowiada w swoich pismach, ukazujących nam jego zaufanie i miłość, jakie pokładał w Marii Wspomożycielce Wiernych. Światowe Dni Młodzieży, które przeżyjesz w Panamie, będą pierwszymi ŚDM Maryjnymi i ksiądz Bosko zaprasza cię abyś przybył na nie, aby w twojej pielgrzymce Maryja była ważnym filarem, i abyś w swoim sercu mógł powiedzieć tak jak mówił Jan Bosko: „Maryja zawsze była moim przewodnikiem. Kto pokłada w Niej nadzieję, nigdy nie zostanie zawiedziony”.

  1. Miłość do Eucharystii. „Największy skarb, jaki można odnaleźć w niebie i na ziemi, znajduje się w Tabernakulum, bo tam mieszka Pan wszystkiego, co zostało stworzone.”

Ksiądz Bosko bardzo się troszczył, aby jego młodzi przyjaciele odnajdywali w Eucharystii swój duchowy pokarm. Dzięki sprytowi i umiejętnościom, które posiadał, pozwalał, aby jego chłopcy bawili się, poznawali, uczyli, a następnie by mogli wspólnie uczestniczyć w Eucharystii. Nie przegapiał okazji, aby zaprosić ich na Ucztę Miłości jaką jest Msza św. Z grupą pielgrzymów, z którą pojedziesz by uczestniczyć w ŚDM lub służyć jako wolontariusz, nie przegapcie okazji, by uczestniczyć we Mszy św. W planie twoich aktywności nie może zabraknąć pójścia na spotkanie z Nieskończoną Miłością. Niech Chrystus Eucharystyczny będzie źródłem siły twojej grupy.

  1. Nie bój się przeciwności. „Bóg dopuszcza kłopoty, aby wydobyć z nich większe dobro i okazać swoje miłosierdzie i moc”.

W swoim powołaniu kapłańskim, ksiądz Bosko przeszedł przez wiele trudności, przez chwile, w których nie znajdował żadnego światła, ale starał się okazywać coraz więcej miłości swoim podopiecznym. Nigdy się nie poddawał, pomimo zmartwień czynił dobro, a kiedy w swojej pracy przechodził trudności, nigdy nie był sam. Jego młodzież, mama Małgorzata - jego duchowa przewodniczka oraz święty ks. Józef Cafasso, towarzyszyli mu w jego misji. W trakcie twojej pielgrzymki pamiętaj, że nie jest dobrze iść samemu. W swoich planach, uwzględnij czas na bycie z przyjaciółmi, z rodziną, aby to doświadczenie towarzyszenia uczyniło cię lepszym pielgrzymem. Nie zapominaj: Nie idziesz sam.

  1. Pracowity. „Nie bądźcie nigdy bezczynni. Jeżeli wy nie pracujecie, pracuje diabeł”.

Ksiądz Bosko pracował dużo, prawie nie odpoczywał. Jego mama Małgorzata, prosiła go, aby odpoczywał i trochę spał w czasie sjesty. Na początku to robił, ale mówił, że później budził się bardzo rozleniwiony i powoli wracał do normalnego trybu. Jego zasadą było: nie być bezczynnym, uczyć się nowego fachu, uprawiać sporty, czytać, ocalać dusze dla Królestwa Bożego. Pracuj ciężko aby spełnić swoje marzenia, i jeżeli twoim marzeniem jest jechać do Panamy w 2019 roku, powinieneś się modlić i pracować, tak jak nas do tego zaprasza święty Jan Bosko.

  1. Pokorny. „Wszystko jest marnością, oprócz miłości i służby Bogu. Kiedy zdecydujesz się powierzyć całkowicie Panu?”

Ksiądz Bosko pochodził z rodziny bardzo ubogiej. Mama nauczyła go: jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na swoim miejscu. Od małego uwielbiał czytać. W głębi swego serca pragnął pomagać innym. W jego życiu nie było miejsca dla próżności. Wraz z wiekiem jego serce się nie odmieniło. Swoje cnoty i zalety oddawał Bogu. Jako kapłan zajmował się swoją pracą, i jego praca przynosiła obfite owoce. Pozwól, aby święty Jan Bosko towarzyszył ci, aby był przewodnikiem twojej pielgrzymki. Masz możliwość posiadania przyjaciela, który nigdy cię nie zostawi.

Powierzmy się świętemu Janowi Bosko, aby żyć pełnią młodości w Bogu.

 

źrodło:Panama2019.pa/tłum: Beata Bednarz

Gantry 5