Do ŚDM w Panamie pozostało:

W mieście Panama i jego okolicach powstanie 400 punktów informacyjnych. Potrzeba wolontariuszy do ich obsługi.

Poza tym wolontariat obejmuje 95 różnych zadań do wykonywania przed Światowymi Dniami Młodzieży oraz podczas nich.

Od 19 do 24 marca miało miejsce pre-sydonalne spotkanie młodych pochodzących z wielu części świata, różnych kultur i religii.

... przesłanie Papieża Franciszka na Wielki Post 2018, w którym to prosił, aby jałmużna zmieniła się w „autentyczny styl życia, bowiem praktykowanie jałmużny wyzwala nas z chciwości i pomaga odkryć, że drugi człowiek jest naszym bratem; nigdy to, co mamy, nie należy tylko do nas”.

Festiwal Młodych będzie składał się z około 20 stanowisk, na których pielgrzymi i goście, przebywający wtedy w Panamie, będą mieli okazję doświadczyć rozmaitych i zróżnicowanych występów, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych.

Celem kursu było zagwarantowanie, że Światowe Dni Młodzieży są przygotowane na przyjazd pielgrzymów z dysfunkcją słuchową.

Gantry 5