Do ŚDM w Panamie pozostało:

 Chcesz zostać wolontariuszem ŚDM Panama 2019?  Informacje o tym jak się zarejestrować w systemie rejestracji wolontariuszy znajdziesz TUTAJ


 

Informacje o wolontariacie ŚDM Panama 2019:

1. Wolontariat krótkoterminowy

Rekrutacja wolontariuszy krótkoterminowych rozpocznie się wraz z otwarciem systemu rejestracyjnego (planowany termin to styczeń 2018 roku)

Za cały proces rekrutacji odpowiadał będzie Komitet Organizacyjny ŚDM Panama 2019, przy współpracy z Krajowym Biurem Organizacyjnym ŚDM.

Posługa wolontariacka rozpocznie się krótko przed ŚDM 2019. Praca będzie polegała na zaangażowaniu w terenie: przygotowanie miejsc celebracji, spotkań, katechez i noclegów, służba informacyjna, pomoc w sprawach technicznych, pomoc przedmedyczna etc.

Kandydat na wolontariusza krótkoterminowego musi być osobą pełnoletnią przynajmniej na miesiąc przed rozpoczęciem ŚDM w Panamie (zastrzegamy sobie zaostrzenie wymagań dotyczących wieku wolontariuszy krótkoterminowych w zależności od decyzji Komitetu w Panamie). Warynkiem rekrutacji jest też posiadanie umiejętności sprawnej komunikacji w języku angielskim lub hiszpańskim.

Osoby chcące zaangażować się w wolontariat krótkoterminowy będą musiały we własnym zakresie opłacić przelot, pakiet wolontariusza etc. Zakwaterowane będą w miejscach przygotowanych przez Komitet Organizacyjny w Panamie - podobnie jak było to w czasie poprzednich edycji ŚDM.

Krajowe Biuro Organizacyjne może pomóc w zakupie biletów lotniczych do Panamy (np. skontaktowac z grupami, które będą leciały do Panamy - w kwestii biletów grupowych).

 

2. Wolontariat długoterminowy

UWAGA: Kandydaci na wolontariuszy długoterminowych muszą dosłać wypełniony formularz (mailem lub pocztą tradycyjną) do Krajowegu Biura Organizacyjnego ŚDM  do dnia 15 września 2017 r. (szczegółowe informacje o etapach rekrutacji sprawdź poniżej)

Kandydat na wolontariusza długoterminowego musi być osobą pełnoletnią w dniu rozpoczęcia procesu rekrutacji oraz posiadać umiejętność sprawnej komunikacji w języku angielskim lub hiszpańskim.

Posługa wolontariuszy długoterminowych w Panamie rozpocznie się na ok. rok przed ŚDM Panama 2019.

Praca wolontariuszy będzie polegać na podjęciu wskazanych zadań w Komitecie Organizacyjnym ŚDM - tłumaczenia, rejestracja, wolontariusze, logistyka lub komunikacja.

Wolontariusz długoterminowy będzie także reprezentantem Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM w Komitecie Organizacyjnym ŚDM Panama 2019.

Komitet Organizacyjny ŚDM zapewni wolontariuszowi długoterminowemu zakwaterowanie, wyżywienie, prawdopodobnie też bilet komunkacji miejskiej i kartę telefoniczną.

Wolontariusz musi sam opłacić bilet lotniczy do i z Panamy.

KBO ŚDM zapewnia pomoc w otrzymaniu wizy.

Konferencja Episkopatu Polski, w imieniu której działa Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM, została poproszona o trzech wolontariuszy długoterminowych.

PROCES REKRUTACJI DO WOLONTARIATU DŁUGOTERMINOWEGO:

Etap 1 - nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych od kandydatów do dnia 15.09.2017r.; selekcja kandydatów na podstawie danych zawartych w formularzach; o wynikach pierwszego etapu rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Etap 2 - kandydaci, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap rekrutacji otrzymają zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne, które wiązać się będzie także z testem językowym (j. angielski lub/i hiszpański). Podczas spotkania kandydat będzie musiał także przedstawić na piśmie z pieczęcią kurialną opinię od Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży ze swojej diecezji. W zaproszeniu na spotkanie, kandydat może zostać poproszony także o dostarczenie dodatkowych dokumentów (np. CV, portfolio etc.). O wynikach drugiego etapu rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Etap 3 - dziesięciu kandydatów, którzy przejdą drugi etap rekrutacji, KBO ŚDM przedstawi Komitetowi Organizacyjnemu ŚDM Panama 2019. Komitet Organizacyjny wybierze z nich trzy osoby, przy czym może poprosić kandydatów o dosłanie jeszcze dodatkowych informacji lub dokumentów.

Ostateczny wynik rekrutacji jest zależny od Komitetu w Panamie.Ponieważ ustalenia z Komitetem wciąż trwają, dlatego osoby zainteresowane będziemy na bieżąco informowali o ich postępach.

Bardzo prosimy, aby przed oficjalnym zakwalifikowaniem jako wolontariusz dlugoterminowy NIE PODEJMOWAĆ ŻADNYCH WIĄŻĄCYCH DECYZJI, tzn. nie kupować biletu lotniczego, urlop dziekański, urlop w pracy etc. KBO ŚDM nie ponosi odpowiedzialności za tego typu działania podjęte przez kandydatów na wolontariuszy.

Przypominamy, że wynik rekrutacji jest autonomiczną decyzją KBO ŚDM, a ostatecznie Komitetu Organizacyjnego w Panamie.

 

 ***

 Masz pytania? Chciałbyś lub chciałabyś uzyskać informacje na temat wolontariatu? Pisz na specjalny adres:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Gantry 5