Do ŚDM w Panamie pozostało:

Ogólnie o ŚDM

1. Czym są Światowe Dni Młodzieży?

Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) to uroczystość organizowana przez Kościół Katolicki, która łączy młodych z ponad 150 państw. Charakteryzuje ją radość przebywania razem, którą niesie ze sobą młodzież. Więcej na http://panama2019.pl/organizacja/sdm-wiedza-podstawowa

2. Kiedy się odbędą ŚDM Panama 2019?

ŚDM w Panamie odbędą się w dniach od 22 do 27 stycznia 2019r.

3. Czy osoby nie będące katolikami mogą uczestniczyć w ŚDM?

ŚDM nie są spotkaniem wyłącznie dla katolików. Każdy zainteresowany może w nich uczestniczyć. Religia, kolor skóry, płeć, czy grupa społeczna nie mają tu znaczenia. Każdy ma możliwość wspólnego przeżycia tego doświadczenia wiary i nadziei.

4. Co będzie stanowiło Wydarzenia Centralne ŚDM 2019?

ŚDM 2019 w Panamie będą miały 5 Wydarzeń Centralnych: Msza św Otwarcia (we wtorek, sprawowana przez Arcybiskupa Panamy, abp. José Domingo Ulloa), Przywitanie Papieża (czwartek), Droga Krzyżowa (w piątek), Czuwanie (sobota) i Eucharystia Posłania (niedziela). Wszystkie te wydarzenia odbędą się na głównej scenie na Cinta Costera w mieście Panamá.

Dla pielgrzymów

1. Jaki jest zalecany wiek uczestników ŚDM 2019 w Panamie?

Zalecany wiek uczestników ŚDM w Panamie to wiek od 15 do 35 lat. Krajowe Konferencje Episkopatu, Ruchy, Stowarzyszenia i Wspólnoty mogą ustalić wewnątrz swoich grup inny wiek dla młodzieży jadącej na ŚDM. W Polsce obowiązują poniższe zasady: a) 15-18 lat - wymagana jest zgoda organizatora grupy (organizator ma prawo, bez podania przyczyn, odmówić zapisania do grupy) oraz zgoda prawnych opiekunów. Zgoda ta musi zawierać wskazanie opiekuna na czas pielgrzymki, który musi mieć ukończone 18 lat, być tej samej płci co podopieczny. Opiekunem nie może być organizator lub zastępca organizatora grupy, ksiądz ani siostra zakonna. b) Poniżej 15 lat - nie rekomendujemy udziału osób poniżej 15 roku życia c) Powyżej 35 lat - o zapisie do grupy decyduje organizator grupy. Dla takich osób mogą obowiązywać inne warunki uczestnictwa oraz inne koszty udziału. Ważne: Organizator grupy podejmuje ostateczną decyzję o zapisie danej osoby na ŚDM Panama 2019

2. Jak można zapisać się na ŚDM 2019 w Panamie?

Aby uczestniczyć w ŚDM 2019 w Panamie należy zapisać się do wybranej przez siebie grupy organizującej wyjazd na ŚDM Panama 2019. Mapę takich grup możesz znaleźć tu: http://panama2019.pl/organizacja/mapka-grup

3. Co powinni zrobić niepełnoletni, którzy chcą uczestniczyć w ŚDM 2019 w Panamie?

Niepełnoletni pielgrzymi muszą mieć ze sobą pisemne pozwolenie rodziców lub prawnych opiekunów. Wzór takiego dokument znajduje się w systemie rejestracji (koordynator grupy powinien nosić go ze sobą podczas ŚDM). O możliwości wyjazdu osób niepełnoletnich decyduje organizator grupy w porozumieniu z diecezjalnym koordynatorem ŚDM.

4. Jak pielgrzymi współuczestniczą w kosztach ŚDM 2019 w Panamie?

Każdy rejestrujący się pielgrzym współuczestniczy w kosztach organizacji tego wydarzenia poprzez opłatę za pakiet pielgrzyma (wartość zależy od wybranego typu) oraz poprzez dobrowolną wpłatę na Fundusz Solidarnościowy (minimum 10 euro przeznaczone na pomoc pielgrzymom z biedniejszych państw).

5. Czym są Pakiety Pielgrzyma?

Pakiet Pielgrzyma to zestaw świadczeń oferowanych przez Lokalny Komitet Organizacyjny (COL) zapisanym pielgrzymom. Pakiety Pielgrzyma mają wiele wariantów, zróżnicowanych pod względem czasu trwania (pakiet tygodniowy, weekendowy, wydarzeń finalnych) oraz zakresu obejmowanych świadczeń. Opis pakietów w j. polskim możesz znaleźć tutaj: http://panama2019.pl/newsy/z-panamy/76-znamy-ceny-pakietow-pielgrzyma

6. W jaki sposób mogę przygotować się duchowo do ŚDM?

Została powołana specjalna sekcja Komitetu Organizacyjnego, odpowiedzialna za przygotowanie materiałów duszpasterskich i dobór ich tematów. Prace nad materiałami na ŚDM 2019 już się rozpoczęły. W Polsce, programem duszpasterskim przygotowującym do ŚDM Panama 2019 są materiały „Oto ja!”, o których więcej można przeczytać tutaj: http://panama2019.pl/przygotowanie-duchowe/oto-ja

7. Czy w Światowych Dniach Młodzieży mogą wziąć udział osoby innych wyznań?

Tak, ŚDM są otwarte dla wyznawców każdej religii. Jest to wydarzenie nastawione na pokój.

8. Czy katechezy ŚDM będą przystosowane dla innych wyznań?

Nie, katechezy nie będą dostosowywane. Jednak każda osoba innego wyznania jest mile widziana, ponieważ wydarzenie jest otwarte dla wszystkich jednakowo.

Rejestracja

1. Kto może uczestniczyć w ŚDM?

Do uczestnictwa w ŚDM zaproszeni są wszyscy pomiędzy 15, a 35 rokiem życia. Warunek ten nie dotyczy koordynatorów grup, kapłanów i osób życia konsekrowanego, którzy mogą uczestniczyć niezależnie od przekroczenia górnej granicy wieku. Każda grupa pielgrzymów powinna mieć swojego koordynatora, który będzie odpowiedzialny za rejestrację całej grupy. Koordynator musi być osobą pełnoletnią.

2. Dlaczego trzeba się rejestrować?

Rejestracja umożliwia udział we wszystkich wydarzeniach, które będą miały miejsce podczas ŚDM i jest formą współuczestniczenia w przygotowaniach i kosztach ich organizacji. Rejestracja jest konieczna, aby Lokalny Komitet Organizacyjny (COL) mógł zorganizować miejsca zakwaterowania pielgrzymów, katechezy, dystrybucję żywności oraz transport; a także logistykę wszystkich ceremonii i wydarzeń towarzyszących. Rejestracja w systemie polskim pozwala na koordynację wydarzeń ŚDM 2019 w języku polskim, przygotowanie stosownych materiałów, ubezpieczenie Polaków, zapewnienie sprawnej obsługi grup polskich poprzez służby graniczne i konsularne etc.

3. Czy na ŚDM 2019 w Panamie mogą się rejestrować tylko duże grupy?

Mogą rejestrować się duże grupy, ale także mniejsze. Grupy polskie w pierwszej kolejności powinny zarejestrować się w systemie polskim – na tej podstawie zostanie założone dla nich konto w systemie panamskim. Zaleca się, by pielgrzymi nie rejestrowali się indywidualnie, ale dołączyli do grup w swojej diecezji, parafii, albo innych wspólnot.

4. Co zawiera Pakiet Pielgrzyma?

W zależności od wybranej opcji, pielgrzymi otrzymają pakiet, który może obejmować zakwaterowanie, ubezpieczenie, kartę komunikacji miejskiej, identyfikator pozwalający na wejście do miejsca Wydarzeń Centralnych, wyżywienie podczas ŚDM, plecak pielgrzyma i wszystkie niezbędne informacje, aby móc w pełni uczestniczyć w tych wydarzeniach.

5. Czy istnieje jakaś zniżka dla tych, którzy zarejestrują się jako pielgrzymi?

Tak, grupy, które zarejestrują się i wpłacą należność za pakiety w jednej racie do 31.07.2018 r., otrzymają 10% rabatu.

6. Od kiedy będzie możliwa rejestracja?

Proces rejestracji rozpoczął się w momencie zarejestrowania się pierwszego pielgrzyma, którym jest Papież.

7. Jak rejestrują się polskie grupy?

Polskie grupy rejestrują się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w polskim systemie rejestracyjnym. Na jego podstawie utworzone zostanie dla nich konto w tym systemie, pozwalające na wprowadzenie wszystkich szczegółowych danych o grupie, utworzone zostanie też konto grupy w panamskim systemie rejestracyjnym, gdzie będzie można wprowadzić informacje o grupie wymagane do uczestnictwa w Wydarzeniach Centralnych ŚDM 2019. Dodatkowo, w przypadku wskazania w systemie polskim diecezji na Dni w Diecezjach, grupa zostanie zgłoszona do odpowiedniej diecezji.

8. Jakich danych wymaga panamski system, by zarejestrować grupę?

System rejestracji wymaga w pierwszym etapie konkretnych informacji o osobie odpowiedzialnej za grupę i jej zastępcy, a w drugim etapie wymagane będą informacje o członkach grupy. Jeśli wśród członków grupy są kapłani, osoby niepełnosprawne lub osoby, które potrzebują wizy, by przyjechać do Panamy, będzie trzeba dla nich wypełnić specjalny dodatkowy formularz. W końcowej fazie rejestracji będzie konieczne podanie szczegółowych danych o każdym członku grupy.

9. Jak grupy będą identyfikowane w systemie rejestracyjnym?

Każdej rejestrowanej grupie przydzielany będzie numer, który będzie jej identyfikatorem w celu ułatwienia kontaktu z Lokalnym Komitetem Organizacyjnym i KBO SDM. Identyfikator ten będzie potrzebny również przy dokonywaniu płatności.

10. Gdzie i jak można zarejestrować grupę na Dni w Diecezji?

Wydarzenia Centralne ŚDM poprzedzone są Dniami w Diecezji (od 16 do 19 stycznia 2019r.) i będą się odbywać w różnych diecezjach Panamy, Kostaryki i Nikaragui. Wszystkie grupy zainteresowane uczestnictwem w Dniach w Diecezji powinny wskazać wybraną przez siebie diecezję w polskim systemie rejestracyjnym. Po wyborze diecezji, KBO ŚDM zgłosi grupę do wybranej diecezji, a następnie przekaże liderowi grupy dane kontaktowe do diecezjalnego centrum ŚDM, w którym zarejestruje on swoją grupę.

11. Jeśli mam więcej wątpliwości co do rejestracji gdzie mogę uzyskać informacji?

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kapłani i Biskupi

1. Jak dokonać rejestracji kapłanów?

Księża nie muszą rejestrować się w inny sposób, niż pozostali pielgrzymi. W trakcie rejestracji grupy , której są członkami, mogą poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza podać swoje dane , które są niezbędne do uzyskania akredytacji , by celebrować Msze Świętą i sprawować sakrament Spowiedzi Świętej w miejscach do tego przeznaczonych.

2. Jakie dokumenty trzeba dostarczyć by otrzymać akredytację kapłańską?

Dla każdego księdza będącego członkiem grupy, do systemu będzie trzeba wczytać skan dokumentu potwierdzającego jego stan kapłański, podpisany przez biskupa. Dokument ten można będzie pobrać z systemu w trakcie rejestracji. Dodatkowo, będzie należało wczytać zdjęcie, konieczne do wyrobienia identyfikatora kapłańskiego.

3. Jak będzie mógł posługiwać kapłan?

Poza celebracją Mszy Świętych, będzie mógł udzielać sakramentu Pokuty w wybranym przez siebie czasie i językach jakie wskaże.

4. Jak dokonać rejestracji biskupów?

Biskupi, którzy chcą uczestniczyć w ŚDM w Panamie muszą zarejestrować się bezpośrednio w Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy, który można będzie pobrać z stosownego modułu systemu rejestracji. Po wypełnieniu formularza należy wysłać go bezpośrednio do Dykasterii.

5. Jak będą posługiwać biskupi podczas ŚDM?

Poza uczestniczeniem w różnych celebracjach eucharystycznych, biskupi będą głosić katechezy dla pielgrzymów.

6. W jaki sposób biskup może zgłosić się do głoszenia katechez?

Poprzez zgłoszenie w odpowiednim polu formularza, o którym jest mowa w pkt. 4.

Wolontariusze

1. Kiedy rozpocznie się rejestracja wolontariuszy?

Rejestracja wolontariuszy zacznie się w okolicach lutego-marca 2018r.

2. Jaką funkcję będzie pełnił woluntariusz?

Funkcje przydzielane są zgodnie z dostarczonymi, przez kandydata informacjami. Przy przydzielaniu funkcji brane będą pod uwagę umiejętności i doświadczenie. Wolontariusz powinien być gotowy do pełnienia przydzielonej mu funkcji.

3. Czy, aby być wolontariuszem należy znać więcej niż jeden język?

Ważne jest, byś umiał swobodnie porozumieć się w którymś z pięciu oficjalnych języków ŚDM w Panamie (hiszpański/angielski/francuski/portugalski/włoski)

4. Jaki będzie koszt pakietów dla wolontariuszy?

Koszt pakietu będzie zależał od tego, jakich świadczeń będziesz potrzebować. Pakiety mogą obejmować: zakwaterowanie, posiłki, transport, ubezpieczenie, zestaw wolontariusza. Im mniej wybierzesz świadczeń, tym koszt będzie niższy.

Festiwal młodych

1. Co to jest Festiwal Młodych?

Festiwal Młodych jest programem różnych aktywności, które będą miały miejsce podczas Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w 2019r. Celem jest zjednoczenie młodych całego świata poprzez dzielenie się swoimi talentami artystycznymi, religijnymi oraz doświadczeniem wiary i życia. Będzie się to przejawiać poprzez różnorodne wydarzenia artystyczne, muzyczne, teatralne, wystawy, spotkania, rozmowy i wiele innych.

2. Kiedy i gdzie będzie odbywał się Festiwal Młodych?

Festiwal odbędzie się w poniedziałek 21 stycznia 2019, przed rozpoczęciem wydarzeń centralnych ŚDM i potrwa do niedzieli po końcowej mszy. Wydarzenia odbywać się będą na platformach centralnych, a także w różnych punktach miasta Panamy, po południu i wieczorem.

3. Jak można zgłosić swój udział w Festiwalu?

Pielgrzymi, którzy biorą udział w ŚDM w Panamie 2019 i którzy chcą zaprezentować swoje talenty, lub zorganizować jakieś wydarzenie, powinni wysłać zgłoszenie ze wstępną propozycją oraz danymi kontaktowymi na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nie ma potrzeby rejestracji przed przesłaniem zgłoszenia.

4. Kto może wziąć udział w Festiwalu?

Każdy! Wszyscy uczestnicy, grupy, wspólnoty mogą się włączyć w Festiwal Młodych. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich (zarówno katolików jak i niekatolików), którzy chcą wyrazić swoją wiarę w Chrystusa poprzez sztukę, rozmowę, spotkanie lub modlitwę lub inny rodzaj wydarzenia. Jedyne co musisz zrobić, to przesłać nam swoją propozycję!

5. Czy osoby niepełnosprawne także mogą wziąć udział w Festiwalu Młodych?

Tak. Staramy się odpowiedzieć na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zespół Festiwalu dokłada wszelkich możliwych starań, aby móc zaangażować wszystkich, którzy chcą wziąć w nim udział.

6. Jaki jest koszt udziału w Festiwalu Młodych?

Uczestnictwo w Festiwalu nie wiąże się z żadnymi kosztami, ale wszyscy uczestnicy i organizatorzy powinni zarejestrować się jako pielgrzymi ŚDM. Jednak wszelkie wydatki związane z wydarzeniem muszą być pokryte przez jego organizatorów. Wstęp na wydarzenia Festiwalu jest bezpłatny i otwarty dla każdego, kto chciałby wziąć w nich udział.

7. Czy musimy pokryć wszystkie koszty organizacji wydarzenia w ramach Festiwalu?

ŚDM 2019 udostępni grupom pomieszczenia lub platformy na wydarzenia bezpłatnie. Miejsca te wyposażone będą w podstawowe oświetlenie, sprzęt nagłaśniający oraz instrumenty backline. Wszystkie pozostałe wydatki leżą w gestii organizatorów.

8. Do kiedy mogę przesłać swoje propozycje na Festiwal?

Propozycje można przesyłać od 1 października 2017 roku do 30 marca 2018 roku.

9. Skąd będę wiedzieć, że zostałem zakwalifikowany do Festiwalu?

Wyboru dokonamy w kwietniu 2018 roku, a o wynikach poinformujemy w maju 2018 roku.

10. Gdzie i kiedy odbędzie się mój występ?

W momencie gdy dowiemy się które grupy zostały zakwalifikowane do udziału w Festiwalu , na podstawie potrzeb wszystkich tych grup, Komitet Organizacyjny Festiwalu Młodych ustali miejsce i godzinę dla każdego wydarzenia. Po potwierdzeniu przez grupy miejsca i godziny ich wydarzenia, harmonogram zostanie zamknięty. Program Festiwalu zostanie opublikowany pod koniec 2018 roku.

11. Czy muszę zarejestrować się jako pielgrzym jeśli dostałem się na Festiwal?

Tak. Wszyscy uczestnicy i organizatorzy Festiwalu powinni zarejestrować się jako pielgrzymi. Jest to wymagane, aby zostać zakwalifikowanym.

12. Gdzie będę zakwaterowany jako uczestnik Festiwalu?

Zakwaterowanie dla uczestników i organizatorów wydarzeń festiwalowych jest takie samo jak zakwaterowanie wszystkich pielgrzymów. Rejestrując się jako pielgrzymi, będziecie mieli możliwość wyboru prostego zakwaterowania w szkołach, parafiach lub w domach rodzin goszczących. Jeśli zdecydujesz się na nocleg spoza pakietu pielgrzyma, będzie trzeba pokryć koszty zakwaterowania na własną rękę.

13. Jakie wyposażenie techniczne będziemy mieli do dyspozycji?

W momencie w którym zostaniesz wybrany, zaczniemy się przyglądać szczegółom twojego występu oraz zostanie przydzielone Ci miejsce z podstawowym wyposażeniem, które w możliwie najlepszy sposób będzie odpowiadało Twoim potrzebom. Następnie zostaną przekażemy Ci informacje techniczne dotyczące przygotowanego sprzętu dźwiękowego i oświetleniowego.

14. Jeżeli uda mi się zakwalifikować do Festiwalu, czy będę mógł uczestniczyć w Wydarzeniach Centralnych?

Program Festiwalu Młodych jest odrębny od programu Wydarzeń Centralnych z Ojcem Świętym. Być może niektórzy uczestnicy Festiwalu będą mieli możliwość uczestnictwa w Wydarzeniach Centralnych, ale nie jest to pewne. Prawdopodobnie najważniejsze wydarzenia Festiwalu będą się odbywać na głównej scenie przed Wydarzeniami Centralnymi. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po wybraniu grup i wydarzeń Festiwalu.

15. Masz więcej pytań o Festiwal?

Napisz do nas na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., chętnie na wszystkie pytania odpowiemy.

 

Gantry 5