Do ŚDM w Panamie pozostało:

CZYM SĄ ŚDM?

Światowe Dni Młodzieży (w wymiarze międzynarodowym) to spotkanie młodych z Papieżem, które staje się radosnym świętowaniem wspólnie przeżywanej wiary w Jezysa Chrystusa. "To czas głębokiej odnowy duchowej, z której owoców korzysta całe społeczeństwo" (Benedykt XVI, 4.07.2007).
Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Dniom tym towarzyszą liczne wydarzenia religijne i kulturalne, organizowane przez młodch dla młodych, czyniące z nich wspaniałą celebracją wiary. Dla wielu stają się szczególną okazją do nawiązania żywej relacji z Chrystusem, który przemienia ich życie.


KTO I KIEDY ROZPOCZĄŁ SPOTKANIA ŚDM?

Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.


GDZIE ODBYWAŁY SIĘ MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA ŚDM?

Spotkania młodych z Janem Pawłem II odbyły się w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002).
Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) i Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985) nie były jeszcze Światowymi Dniami Młodzieży. To jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej błogosławionej inicjatywy.
Kolejni papieże kontunuują tradycję tych spotkań. Benedykt XVI uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011), a papież Franciszek był obecny w Rio de Janeiro (2013) i Krakowie (2016).


SYMBOLE ŚDM: KRZYŻ I IKONA

Spotkaniom młodych towarzyszą dwa szczególne Symbole podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Symbole te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia. 
 
Obecnie Krzyż i Ikona Matki Bożej pielgrzymują po krajach Ameryki Środkowej. Ich peregrynację można śledzić za pomocą specjalnej aplikacji, którą znajdziesz TUTAJ.
 

ŚDM - SPOTKANIA WOKÓŁ WYBRANEGO TEMATU
 
Każde ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod względem treści, nad którą pochylą się młodzi gromadząc się na kilka dni w grupach językowych. Tematykę corocznych spotkań określa sam Ojciec Święty, kierując do młodych przesłanie zwane Orędziem. W czasie ŚDM treści Orędzia są pogłebiane podczas trzydniowych spotkań zwanych Triduum Katechetycznym.
 
Tematy wskazane przez papieża Franciszka na najbliższe lata to:
XXXII ŚDM 2017 -  "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1,49) - Orędzie 2017
XXXIII ŚDM 2018  - "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga" (Łk 1,30)
XXXIV ŚDM Panama 2019 - "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa!" (Łk 1, 38)
 

HYMN I MODLITWA ŚDM
 
Przygotowaniom do każdego międzynarodowego spotkania ŚDM młodym towarzyszy specjalna modlitwa i hymn napisane w odniesienu do tematu tego spotkania. Poprzez te dwie formy młodzi polecają Bogu owoce - te materialne i te duchowe - wszystkich działań związanych z organizacją ŚDM.
 
Tekst modlitwy przygotowującej do ŚDM Panama 2019 można znaleźć TUTAJ.
Pod TYM LINKIEM są natomiast dostępne informacje o Hymnie ŚDM 2019.
 
 

ILE CZASU TRWAJĄ ŚDM?
 
ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.
Udział w obu częściach ŚDM trwa około dwóch tygodni, ale należy pamiętać, że spotkanie wymaga długiego okresu przygotowań duchowych i organizacyjnych. Dlatego prawdziwy czas trwania ŚDM rozpoczyna się wraz z podjętą decyzją o uczestnictwie, a kończy z wypełnieniem misji wypływającej z treści danego spotkania.
 

JAKI JEST CEL "DNI W DIECEZJACH"?
 
Struktura "Dni w Diecezjach" zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów.
W trakcie najbliższego ŚDM w Panamie, podczas "Dni w Diecezjach" pielgrzymi odwiedzą diecezje w kilku krajach Ameryki Środkowej.
 

JAKI PRZEBIEG MAJĄ "WYDZRZENIA CENTRALNE" ŚDM?
 
Po zakończeniu "Dni w Diecezjach", wszyscy pielgrzymi udają się do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania Wydarzeń Centralnych. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia.
W poniedziałek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w Ceremonii Otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w Katechezach i Festiwalu Młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dane spotkanie ŚDM.
Wydarzeniom Centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, między innymi Strefa Pojednania, w której sprawowany jest Sakrament Pokuty, oraz Strefa Powołaniowa, gdzie można poznać różne wspólnoty i ruchy a także zgromadzenia zakonne.
Gantry 5