Do ŚDM w Panamie pozostało:

  Maryja wzorem kobiety

 

Cel:

Poznać prawdziwe oblicze Maryi, która żyła jako kobieta autentyczna w swoim społeczeństwie

Modlitwa za ŚDM 2019

 

Znak:

Zdjęcia kobiet różnych ras i z różnych klas społecznych.

 

Spójrz:

Kim jest kobieta w dzisiejszych czasach? To pytanie dotyczy życiowego doświadczenia kobiet pochodzących z wielu kultur, ras i religii; kobiet z miast i wsi; biednych i bogatych; analfabetek i posiadających tytuł doktora; młodych i starszych. Cała wspólnota ludzka żyje w epoce intensywnego postępu technologicznego, etycznego, ekonomicznego, politycznego i duchowego. Tymczasem kobieta od zawsze wydaje na świat nowe życie. W dzisiejszych czasach jest bardziej świadoma swojej wartości i angażuje się w wiele sfer ludzkiej działalności, a nie tylko w prowadzenie domu. Temat roli kobiety w tej przełomowej epoce jest szczególnie delikatny.

 

Czy wiesz, że…?

 • Co roku dokonywanych jest 66,000 udokumentowanych zabójstw kobiet na tle dyskryminacji ze względu na płeć (ONZ)
 • Ich najwyższy światowy odsetek występuje w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - 12 zabójstw każdego dnia, a liczba ta ciągle rośnie (ECLAC 2016 - Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów)
 • Jedna na trzy kobiety na świecie została zraniona przemocą fizyczną lub seksualną w którymś momencie jej życia (ONZ)
 • Przemoc na tle płci w Ameryce Łacińskiej stale rośnie pomimo postępu programów i praw nakładających kary (ONZ)
 • Każdego roku rodzi się 13,000,000 dzieci dzieciom/ kobietom mającym mniej niż 20 lat
 • Kobiety na całym świecie zarabiają 30% mniej niż mężczyźni za tę samą pracę
 • Od 2003 roku kobiety w skali świata stały się większością w instytucjach edukacji wyższej (Światowa Konferencja dotycząca Szkolnictwa Wyższego)

 

Porozmawiajmy:

 • Czy jesteś pod wrażeniem zaprezentowanych danych i dlaczego?
 • Jak to jest być kobietą w epoce postępu?

 

Osądź:

Teksty pomocnicze:

 • A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą» (Mt 28, 10)
 • Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem (Ga 4,4)
 • Wtedy rzekł [Izajasz]: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7, 13-14)

 

Porozmawiajmy:

 • Jaka była misja kobiet?
 • Jak sądzicie: dlaczego Jezus wybrał kobiety do przekazania wiadomości o zmartwychwstaniu i przejściu do nowego życia apostołom?

 

Aby uzupełnić wiedzę, zapraszamy do przeczytania poniższego tekstu z książki „Cywilizacja Miłości Projekt i Misja” (CAPYM)

 • Maryja była młodą dziewczyną; prostą i radosną kobietą ze wsi. Uczyła się od swoich rodziców Joachima i Anny niezwykłej treści Pisma. Kiedy nawiedził ją Anioł, zdała sobie sprawę z tego, że Bóg wybrał właśnie ją i nawet bez rozumienia wielkości tego co to oznaczało, zaakceptowała – mimo młodego wieku – z wiarą i wielkodusznością bycie matką Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy o tym u św. Łukasza, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z cudu, który może się wydarzyć w młodzieńczym sercu. Maryja tym samym jest naszym pierwszym punktem odniesienia. Poza tym, że jest młoda, że jest kobietą, że jest biedna - jest matką. W naszej drodze do Boga – wszyscy możemy polegać na Matce.(CAPYM 410)
 • Dla tych wszystkich, którzy potrzebują punktów odniesienia, w szczególności dla ludzi młodych, Jezus który umiera na krzyżu, czyni gest, który mógł wypłynąć jedynie z wielkoduszności i darmowej miłości serca. Z pełnym zaangażowaniem w życie, które było w Nim aż do skonania, Jezus patrzył na swoją matkę i swojego ucznia Jana i powiedział im w scenie nieomal intymnej, rodzinnej, w środku bólu i udręki: „Oto Twój syn, oto Matka Twoja” (J 19, 26-27). W ten sposób również dzisiejsza młodzież, otrzymała Matkę, Matkę milionów synów i córek, które nie mogą żyć bez punktów odniesienia. (CAPYM 413)

 

Działać:

Doświadczenie po to, by iść dalej

Nieważne, ile teorii lub refleksji wysnujemy, potrzebne jest tworzenie nowych przykładów i w związku z tym zapraszamy Cię do tego, byś:

 • Poszukał przykładów świętych kobiet, które walczyły z nierównością i podzielił się nimi w Twojej wspólnocie
 • Znalazł w swojej społeczności kobiety, które mogłyby być symbolami tego, w jaki sposób przezwyciężać trudne sytuacje i zagrożenia społeczne, podobnie jak te, o których wspominaliśmy wcześniej
 • Odwiedził kobiety opuszczone w przytułkach lub własnych domach i obdarował je kwiatami jako znakiem braterstwa, byś po prostu z nimi był, tak jak św. Jan towarzyszył Maryi

 

Celebrować:

Modlitwa za kobiety

Boże Ojcze, Stwórco wszystkiego co dobre i piękne, Ty który odzwierciedlasz swoje Oblicze w każdej kobiecie.

Dziś chcemy Cię prosić za wszystkie kobiety: które były, są i będą.

Kobiety odważne, które walczą o lepszy świat, które nie lękają się ogłaszać na cztery strony świata, że życie zwycięża śmierć.

Kobiety radosne, które nieustannie przekazują wiarę; które z miłością prowadzą i towarzyszą ludzkości w drodze do czułego i miłosiernego Boga, który się wciela, uniża i staje się jedno, który kocha człowieka od samego poczęcia.

Kobiety wrażliwe i delikatne, które wiele cierpią z powodu egoizmu mężczyzn, którzy nie traktują je jak osoby równe w godności.

Kobiety konsekrowane, które przyjmują do swojego matczynego łona dzieci opuszczone, wzgardzone, zapomniane, maltretowane, aby dać im nowe życie i kształtować głębie ich serc, prowadząc je do odkrycia czułego oblicza Boga.

Kobiety zmieniających się czasów, kobiety, które jak Maryja, mówią „tak” KAŻDEGO dnia.

Gantry 5