Do ŚDM w Panamie pozostało:

Kultura odrzucenia
Społeczeństwo wobec solidarności i sprawiedliwości

 

Cel:

Sprawić, by najmniejsi i najbardziej zmarginalizowani poczuli się częścią naszego świata.

 

Modlitwa za ŚDM 2019

 

Znak:

Koszyk lub kosz z różnymi urządzeniami elektrycznymi wyrzuconymi jako rzeczy nieużyteczne.
Również zdjęcia górników, migrantów, rdzennych mieszkańców, osób starszych, chorych, bezrobotnych, młodych i dzieci bez szkoły, ofiar narkotyków, prostytucji i handlu ludźmi.

 

Spójrz:

Czym jest Kultura Odrzucenia?

Papież Franciszek mówi, że jest to „kultura wykluczenia każdego i wszystkiego, co nie jest zdolne do produkcji według warunków, które postawił im przesadny liberalizm gospodarczy”. To kultura, która wyklucza wszystko „od rzeczy i zwierząt, do ludzkich bytów, a nawet do samego Boga” .

Oznacza to, że termin „wartość” jest równoznaczny z produkcją i konsumpcją. Środowisko i życie ludzkie nie są już odbierane jako podstawowe wartości, które należy szanować, o które trzeba dbać i chronić, tylko jako instrumenty zysku dla gospodarki i konsumpcji globalnej. Wszystko, co nie spełnia tych warunków, nadaje się do wyrzucenia, niczym odpady... (ludzie starzy, nienarodzeni, bezrobotni, imigranci, biedni, niepełnosprawni…), lub podlega różnym nowym formom niewolnictwa (handel ludźmi i organami, praca w nieludzkich warunkach). W tym społeczeństwie cel zawsze uświęca środki. Wszystko, co gwarantuje obfite i szybkie zyski, jest usprawiedliwiane.

 

Czy wiesz, że…?

 1. Twój telefon i większość urządzeń elektronicznych, których używamy zawiera koltan i że każdy kilogram tego minerału wydobywanego z kopalń kosztuje życie dwojga lub więcej dzieci, które żyją za 25 centów dziennie w warunkach niewolniczych, w ciemnych jaskiniach afrykańskiego Kongo.

 2. Handel ludźmi jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną na świecie formą handlu, zaraz za handlem narkotykami oraz bronią i generuje 32 miliardy euro rocznie. Każdego roku w sieci handlarzy wpada 2,5 miliona ofiar, głównie kobiet i dzieci. (ONZ),2013

 3. System społeczno-gospodarczy, który dominuje na świecie również nas zamienia w zwolenników kultury odrzucenia, zachęcając nas do kierowania się naszymi własnymi interesami i niekontrolowanym konsumpcjonizmem, bez względu na wspólne dobro i cierpienie, które dotyka innych.

 4. Istnieją alternatywy dla koltanu, które są odrzucane przez firmy rynku technologicznego. Dopóki nie będziemy mieć czystego sumienia i większej wrażliwości społecznej z naszej strony, jako konsumentów, będziemy współwinni globalnej przestępczej praktyce przeciwko prawom człowieka.

 

Osądź:

TEKSTY POMOCNICZE:

 • Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». (Mk 1,40-41)
 • Nie czytaliście tych słów w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych». (Mk 12, 10-11)

 

MÓWI PAPIEŻ FRANCISZEK:

Bóg buduje na słabości. Nie odrzuca żadnej osoby, ponieważ nie zna kultury odrzucenia. Szuka i kocha każdego, ponieważ w Nim wszystko jest Miłością i Miłosierdziem.

Kiedy czytamy historię Miłości pomiędzy Bogiem a Jego ludem, wydaje się to być historią porażek, ponieważ nawet Jego Syn Jezus był odrzucany, oceniany, niesłuchany, potępiony i zabity. Ale nie! Ta historia kończy się wielką Miłością Boga, która odrzuconym przynosi zbawienie. Począwszy od swojego odrzuconego Syna, skończywszy na nas, Bóg daje zbawienie wszystkim. <<Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgla. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach>> Odrzucony kamień staje się fundamentem. Ponieważ Bóg odrzuconym przynosi zbawienie.
(Homilia, 1 czerwca 2015) Nie możemy jednak ignorować faktu, że energia jądrowa, biotechnologia, informatyka, znajomość naszego DNA i inne możliwości, które zyskaliśmy, oferują nam straszliwą moc. Co więcej, umożliwiają tym, którzy posiadają wiedzę - a nade wszystko władzę ekonomiczną, aby ją wyzyskiwać - niezwykłe panowanie nad całym rodzajem ludzkim i nad całym światem. Ludzkość nigdy nie miała tyle władzy nad sobą samą i nie ma gwarancji, że dobrze ją wykorzysta, zwłaszcza biorąc pod uwagę sposób, w jaki się nią posługuje. Wystarczy przypomnieć bomby atomowe zrzucone w połowie XX wieku, jak też cały wachlarz technologii wykorzystanych przez nazizm, komunizm i inne reżimy, służących zagładzie milionów ludzi. Nie zapominajmy też, że wojna ma dziś do dyspozycji coraz bardziej śmiercionośne narzędzia. W jakich rękach spoczywa i w jakie ręce może wpaść tak wielka władza? Straszliwie groźne jest to, że leży ona w rękach małej części ludzkości.
(Laudato Si, 104 ) W wojnach i konfliktach płaczą, cierpią i umierają ludzie, nasi bracia i siostry, kobiety i mężczyźni, młodzi i starzy, chłopcy i dziewczęta. Istoty ludzkie, które stają się materiałem odrzuconym.
(Wystąpienie przed ONZ, 25 września 2015r.)

Na wiele sposobów Papież Franciszek chce nam wyjaśnić, że Ziemia, Życie i Biedni podlegają tej samej sprawie społecznej. Ponieważ „stworzenie można zrozumieć tylko jako dar, który pochodzi z otwartej dłoni Ojca nas wszystkich.” (LS 76) „Z dzieł stworzonych można dotrzeć do «miłującego miłosierdzia»” (LS77) i stworzenie zdąża w Chrystusie do osiągnięcia swojej pełni w Bogu.

Właśnie dlatego jego pontyfikat jest głęboko naznaczony przez Kulturę Spotkania. Ciągle otwiera nasze umysły na proces odzyskiwania zdolności do nie wykluczania, do dialogu, do budowania lub tworzenia społeczeństwa zintegrowanego i pojednanego. Promuje kulturę, która wie, jak szanować i przyjmować innych, nie dla własnej korzyści, ale z powodu uznania swojej godności i wartości jako osoby. Wyłącznie "kultura spotkania" jest w stanie "zniszczyć wszystkie mury, które wciąż dzielą świat" i budować mosty kontaktu pomiędzy wszystkimi ludźmi.

W swoim niezapomnianym wystąpieniu podczas Kongresu Stanów Zjednoczonych Papież Franciszek dał nam cenne wskazówki jak tworzyć Kulturę Spotkania:

By zwalczać przemoc popełnianą w imię religii, ideologii lub systemu gospodarczego, Nasze działania muszą być ukierunkowane na utrzymanie nadziei i pracy na rzecz godności i równości ludzi, sprawiedliwości, szacunku i pokoju. Prosi nas, abyśmy mieli odwagę wykorzystać naszą inteligencję, by rozwiązać kryzysy geopolityczne i gospodarcze, w który dziś obfituje świat. Nauczmy się żyć w relacji z innymi, zostawiając logikę rywalizacji i wrogości na rzecz logiki szacunku, tolerancji, ludzkiej solidarności i chrześcijańskiego braterstwa, zawsze i w każdych okolicznościach dając z siebie wszystko, co najlepsze. W końcu znajdziemy się w obliczu nieskończonego Piękna Boga „Życie wieczne będzie wspólnym zadziwieniem, gdzie każde stworzenie, świetliście przemienione, zajmie swoje miejsce i będzie miało coś, czym obdarzy ubogich ostatecznie wyzwolonych.” (LS 243).
Nasze zmagania i nasza troska o planetę Ziemię nie pozbawiają nas radości i nadziei, ponieważ „W centrum tego świata stale obecny jest Pan życia, który tak bardzo nas kocha” (LS 245) i Jego Miłość zawsze prowadzi nas na nowe ścieżki.

 

Działaj:

Doświadczenie po to, by iść dalej

 • Wyszukaj możliwych technologicznie alternatyw dla użycia koltanu i zorientuj się jak można dołączyć do tych, którzy je proponują.
 • Motywuj i towarzysz młodym z marginesu społecznego proponując naukę i pracę, tam gdzie to możliwe udzielaj pomocy.
 • Zobowiąż się do dojrzałej i odpowiedzialnej konsumpcji dążącej do solidarności i braterstwa, a sprzeciwiającej się wykluczającemu indywidualizmowi
 • Przyłącz się lub sam załóż grupę „Opiekunowie Wspólnego Domu”, która przyczyni się do rozwoju lokalnego czy regionalnego, w której młodzi będą pełnić rolę protagonistów nowego społeczeństwa.
 • Podejmij temat „kultura spotkania” vs. „kultura odrzucenia” w środowisku rodzinnym, grupowym, czy społecznym… Wnoś mosty i burz mury dzielące ludzi, kultury, religie…itd.
 • Zrób raban” na całym świecie, jako ŚDM, poprzez komunikat skierowany do ONZ i całego świata, potępiający niesprawiedliwość spowodowaną przez bezwzględny konsumpcjonizm i domagający się szukania nowych alternatyw, które eliminują odrzucenie słabszych i niewolnictwo oraz naruszanie praw człowieka.

 

 

Celebruj:

Rekwizyt: Rysunek mapy świata rozłożony na podłodze

 • W ciszy, każdy uczestnik zdeponuje na mapie swoją komórkę, ubranie lub inny przedmiot, który wyraża nadmierne pragnienie konsumpcji; jako znak solidarności z braćmi, którzy z dnia na dzień tracą życie z powodu władzy i pieniędzy, które dominują nad światem.
 • W tle włącz muzykę wyrażającą jęki, płacze, lament, ból ciężkiego życia górnika, uchodźcy, migranta, kobiety poddanej przymusowej prostytucji. Wykorzystaj wyobraźnię i w ciszy wczuj się w przepełnione bólem życie tych ludzi – zobacz co robią, posłuchaj co mówią…
 • Niech twoje serce zostanie napełnione tymi samymi uczuciami, które przepełniają serca braci. Zobacz Jezusa, który również jest obecny w każdym z tych miejsc, towarzysząc, współodczuwając ból odrzuconej i pogwałconej ludzkości…Co robi? Co mówi? Co On mówi do mnie ?
 • Niech każdy uczestnik w ciszy pozwoli, by słowa Jezusa znalazły miejsce w jego umyśle i dotknęły jego serca. Następnie wyrazi swoje uczucia za pomocą prostego słowa lub zdania. Później każdy odbierze zdeponowane przez siebie urządzenie lub inny przedmiot i unosząc ręce ku górze, w geście ofiary, obieca Panu, że będzie używał go z większą odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem, wiedząc że przy jego produkcji zginęli niewinni ludzie.
 • Niech wszyscy chwycą się za ręce na znak jedności i braterstwa i trwają tak w modlitwie do Naszego Ojca.

 

Źródło: www.panama2019.pa / Tłum: Marta Bielewicz

 

Gantry 5